Menu    Email

Rolf SMIT
Service Management & Information Technology

Rolf SMIT: Service management & Information Technology is het bedrijf van Rolf Smit. Ik richt me op twee vakgebieden:

  • Service Management.
  • Projectleiding.

Hoewel ik voornamelijk bij ICT bedrijven en afdelingen heb gewerkt, heb ik in de afgelopen jaren ook veel ervaring opgedaan bij de andere ondersteunende dienstverleners zoals Facilitair, inkoop, Personeelszaken, enz.

Ik heb 25 jaar ervaring in het vakgebied Service Management.
Deze term is onlosmakelijk verbonden met ITIL en dat is als de-facto standaard een goed hulpmiddel, maar voor een goede IT-beheer omgeving is meer nodig. Vanuit die visie ondersteun ik opdrachtgevers om tot een werkbare inrichting van de IT-beheer omgeving te komen. Dat is ook de reden dat ik implementatiepartner ben voor ISM (Integrated Service Management), dé standaard implementatie van ASL en ITIL!
Mijn aanpak werkt niet alleen bij grote organisatie, maar is ook succesvol toegepast binnen het MKB.

Rolf SMIT is naast de inrichting van IT-beheer organisaties, actief op het gebied van IT implementaties. Tijdens de invoering van een nieuw IT-systeem is het noodzaak grip te houden op het project. Met name het schakelen tussen techniek en bedrijfsprocessen wordt door veel Prince 2opdrachtgevers als lastig ervaren. Een veel gehoorde klacht is dat men niet voldoende kennis heeft van beide zaken. Daar kan ik een goede rol vervullen. Ik heb de nodige technische implementatie projecten tot een goed einde gebracht. Hierbij ben ik in staat geweest de brug te slaan tussen techniek en proces.

Mijn kennis en ervaring gebruik ik niet alleen in opdrachten, maar draag die kennis en ervaring ook over als coach, trainer en docent. Dat doe ik niet alleen in Nederland, maar heb het ook gedaan in projecten in Afrika.